درباره‌ ایراپیشه

سامانه‌ی ایراپیشه، در راستای مسئولیت اجتماعی خود و به منظور ایجاد فضایی برابر و اشتغال‌زایی برای هموطنان گرامی راه‌اندازی شده است. در سامانه‌ی ایراپیشه می‌توان با وارد کردن اطلاعات علاوه بر ارزش آفرینی در حوزه‌ی‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب درآمد نیز کرد.